O društvu

Čebelarsko društvo Ponikva neguje in ohranja dolgoletno tradicijo čebelarstva na območju krajevne skupnosti Ponikva in bližnje okolice. Ima okrog 40 članov.

Temeljna naloga društva je pospeševanje čebelarstva, predvsem z nenehnim strokovnim usposabljanjem članov društva. Organizira strokovna predavanja in omogoča udeležbo članov na raznih izobraževanjih, sejmih, razstavah in ekskurzijah, kjer se seznanijo s sodobnimi trendi čebelarstva in dobrimi praksami. Članom je omogočena organizirana nabava sredstev za čebelarjenje, še posebej pa z nabavo matic pomaga pri ohranjanju avtohtone čebelje pasme kranjske sivke. Posebno pozornost društvo namenja skrbi za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni ter varstvu pred zastrupitvami, kar v zadnjih letih precej ogroža čebelarjenje. Pri tem sodeluje z veterinarsko službo in podjetji ter posamezniki, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki lahko pomenijo potencialno grožnjo za zadravje čebel.

Društvo svojo dejavnost predstavlja na različnih razstavah, prireditvah in sejmih, kjer promovira izdelke svojih članov ter čebelarstvo nasploh, obenem pa tudi lokalno skupnost. Vsa leta sodeluje pri organizaciji tradicionalnega slovenskega zajtrka v vrtcu in šoli. Zelo uspešno deluje na področju usposabljanja mladih, saj že več let orgnaizira čebelarski krožek v Osnovni šoli Blaža Kocena Ponikva. Skrbi za učni čebelnjak, ki ga je s prostovoljnim delom postavilo ob podpori Čebelarske zveze Slovenije in Občine Šentjur.

Društvo sodeluje na tudi na tradicionalnih prireditvah, kot so Martinovi dnevi na Ponikvi, Srečanje kmetov pri Slomškovi hiši ter v Šentjurju na Šentjurjevem.

Trenutna sestava organov Čebelarskega društva Ponikva je bila potrjena na seji občnega zbora društva dne 17. 2. 2024. Člani organov društva so imenovani za štiriletno mandatno obdobje.

Upravni odbor društva:

 • Slavko Špur, predsednik društva
 • Jože Šibal, tajnik
 • Marjetka Centrih, blagajničarka
 • Dejan Podkrajšek, član
 • Matjaž Skutnik, član
 • Jože Strašek, član
 • Jože Žogan, član
 • Leja Petek, članica

Nadzorni odbor društva:

 • Božo Petek, predsednik nadzornega odbora
 • Janez Petauer, član
 • Jože Palčnik, član

Disciplinska komisija društva:

 • Simona Petelinšek, predsednica disciplinske komisije
 • Andrej Palčnik, član
 • Slavko Dobrajc, član