Čebelnjaki po občini bodo odprli svoja vrata

Kar nekaj naših čebelarjev se letos pridružuje Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu ga pripravlja v petek, 26. aprila 2019. Namen dogodka je izobraževanje in informiranje splošne javnosti o pomenu čebel in čebelarstva. Na ta dan si bodo vsi obiskovalci lahko ogledali čebelnjake, spoznali čebelarsko dejavnost, postopek pridobivanja čebeljih pridelkov ter se seznanili s pomenom kranjske čebele za biotsko raznovrstnost. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano.

Dan odprtih vrat čebelnjakov v Občini Šentjur (26. 4. 2019):

Društveni čebelnjak Šentjur – Čebelarsko društvo Šentjur, kontakt mihaela.kotnik@siol.net

Čebelnjak Podkrajšek Dejan, Ponikva – Čebelarsko društvo Ponikva, kontakt spur.slavko@siol.net (op. sobota, 27. 4. 2019 ob 10.00!)

Čebelnjak Mlaker Ivan, Šentjur – Čebelarsko društvo Slivnica pri Celju, kontakt cd.slivnica@gmail.com

Čebelnjak Jazbec Mirko – Čebelarsko društvo Planina pri Sevnici, kontakt rihard.stopinsek@gmail.com

vir: www.sentjur.si