Prapor ob 100. obletnici čebelarstva na Ponikvi

Že od nekdaj se ljudje družijo med seboj, povezujejo v skupine, ustanavljajo društva. Eden izmed pomembnih simbolov teh združenj je prapor, s katerim predstavljajo ali identificirajo svoj obstoj, izražajo status, izkazujejo čast, počastijo spomin. Prapor je umetnina, ki skozi desetletja ohranja živo tradicijo ter občutek pripadnosti.

Čebelarsko društvo Ponikva bo v letu 2021 praznovalo 100 – letnico organiziranega čebelarstva na Ponikvi, zato namerava v sklopu praznovanja te okrogle obletnice razviti tudi svoj prapor. Sama izdelava takšnega prapora je zelo zahtevna in traja več mesecev. Vsi izdelki (tekstilni del in kovinska oprema) so unikati in izdelani ročno iz najboljših materialov, zato imajo zelo visoko ceno.

Ker društvo nima dovolj lastnih sredstev za nabavo takšnega prapora, smo se na Upravnem odboru društva odločili, da do konca marca 2020 zberemo večino sredstev v obliki prispevkov darovalcev z nakupom spominskega žebljička v obliki satnice. Vsak darovalec se na priloženi izjavi sam odloči, za kateri spominski žebljiček (zlat, srebrn ali bronast) bo daroval, društvo pa bo poskrbelo, da bo izdelovalec prapora njegovo ime in priimek (ali ime podjetja) vgraviral nanj ter nato spominski žebljiček pritrdil na drog prapora. Vsak darovalec bo tudi posebej povabljen na svečano akademijo ob praznovanju 100- letnice z razvitjem prapora.

V upanju, da bo naš dopis naletel na vaš ugoden odziv, s katerim boste doprinesli k pomembni pridobitvi Čebelarskega društva Ponikva, nam čebelarjem pa s tem dali še večji motiv, da bomo s ponosom nadaljevali dolgoletno tradicijo svojih rojakov.

S spoštovanjem,

Slavko Špur, predsednik ČD Ponikva