Namenitev dela dohodnine Čebelarskemu društvu Ponikva

Čebelarskemu društvu Ponikva je bil dne 17. 04. 2019 podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, zato je v skladu 142. členom Zakona o dohodnini upravičeno, da ji lahko davčni zavezanci namenijo do 0.5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo moramo plačati. Del te dohodnine lahko namenimo organizacijam po lastni izbiri, v nasprotnem primeru gre teh 0.5% v proračun RS.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo se vloži na posebnem obrazcu, ki ga zavezanec izpolni in pošlje na pristojni davčni urad. V kolikor ste pred tem že namenili tovrstno donacijo kateremu drugemu upravičencu, nova zahteva avtomatsko prekliče prejšnjo zahtevo. Obrazec je v priložen v elektronski obliki, katerega natisnete in izpolnite. Lahko pa ga tudi dobite pri predsedniku, tajniku ali blagajničarki društva. Izpolnjen obrazec prav tako lahko oddate predhodno navedenim organom društva.

Priloga: Zahteva za namenitev dela dohodnine